Tag: hematologi

October 12, 2020 Dian Sukma Hanggara 0 Comments

Cabot ring adalah gambaran cincin atau angka “8” tipis pada sitoplasma eritrosit berwarna merah keunguan pada pengecatan Wright.Cabot ring kebanyakan ditemui pada sitopasma eritrosit yang…